Разликата между хоспис и дом за възрастни хора

Съдържание

Хоспис и дом за възрастни често се бъркат, но е добре да знаем че това са различни заведения. Понякога се налага да потърсим услугите на хоспис за наши близки. Какво означава ХОСПИС и какво ДОМ ЗА ВЪЗТАСТНИ ? Има ли разлика или няма? Дали да изберем  ли по-евтиното? Разбира се, че има разлика. Хосписите са е лечебни заведения, а домовете за възрастни социални заведения. Първият се лицензира и контролира от Министерство на здравеопазването, а втория от Социалното министерство.

Хосписното отделение е лечебно заведение.

хоспис и дом за възрастни

Там  задължително работи екип от лекар, сестра, санитар и рехабилитатор . Възможно е към екипа да се присъединят социален работник, лекар специалист и духовно лице.  Оказват грижи и за тежко болни хора , нуждаещи се от медицински манипулации. Хоспис и дом за възрастни имат и голяма залика в цената В цената  на хосписа е включена и се извършва задължително рехабилитация на пациентите, което е от особено значение  за нинсултно болните пациент. Тези услуги влизат в цената на  хосписн.ите грижи и не се заплащат допълнително, докато в домовете за възрастни допълнителна услуга.

Задължително в хосписът има манипулационна. Там събират се разделно опасните (спинцовки, игли, системи, марли), битовите отпадъци и е задължително за спазването на добрите медицински практики. Хосписът може да обслужва лица от всички възрастови групи. В много държави има отделни детски хосписи.  Хосписът също така може да сключва договор с НЗОК по пътека за палиативни грижи при пациенти в краен стадий на онкологично заболяване. Не на последно място хосписът се управлява и от лице с висше медицинско образование, а за домовете това условие не е задължително. Хоспис и дом за възрастни могат да функционират заедно единствено ако отговарят на всички медицински стандарти, за което се издава лиценз.

Какво е Старчески Дом (Дом за Възрастни)?

В дом за възрастни услугите са социални и се полагат грижи за възрастни хора. Възрастните хора често са инвалидизирани поради напредване на възрастта и множеството хронични заболявания. Грижата може да бъде насочена към това да се подпомагат при хранене, къпане, всекидневни тоалети, поставяне на памперси и придвижване. Може да им бъде предоставена помощ от социален работник за получаване на помощни средства (инвалидни колички, столове , проходилки). В старчески дом може да постъпи и възрастно лице, което не е инвалидизирано, но има нужда и от социални контакти и е самотно.

Необходимо е да направим необходимите разлики, между хоспис и дом за възрастни, за да може когато имат нужда нашите близки, да бъдат настанени на подходящото място и да получат това което е необходимо като грижа.